Ásbyrgi

October 24th, 2012
Ásbyrgi, Islàndia.

Ásbyrgi, Islàndia.

Ásbyrgi és el nom d’una depressió en forma de ferradura al nord d’Islàndia, d’uns 3’5 quilòmetres de llarg per un d’ample. La imatge està presa des de l’extrem tancat de la ferradura, i al centre es veu la gran formació rocosa de Eyjan (“l’illa”) que divideix la vall en dos. La llegenda diu que és la petjada de Sleipnir, el cavall del déu nòrdic Odin. Com es pot comprovar a la imatge, entre verticals parets de més de 100 metres s’estén un bosc de salzes i bedolls, amb una llacuna al final de la vall on hom hi pot trobar gran varietat d’aus aqüàtiques.

Ásbyrgi es el nombre de una depresión en forma de herradura en el norte de Islándia, de unos 3’5 kilómetros de largo por uno de ancho. La imagen está tomada desde el extremo cerrado de la herradura, y en el centro se puede ver la gran formación rocosa de Eyjan (“la isla”) que divide el valle en dos. La leyenda dice que es la huella de Sleipnnir, el caballo del dios nórdico Odín. Como se puede comprobar en la imagen, entre verticales paredes de más de 100 metros de altura se extiende un bosque de sauces i abedules, con una laguna al final del cañón donde se pueden encontrar gran variedad de aves acuáticas.

El següent video dels islandesos Sígur Rós està gravat en aquesta vall tant especial, i mostra imatges històriques amb actuals d’aquest indret:
El siguiente vídeo de los islandeses Sígur Rós está grabado en este valle tan especial, y muestra imágenes históricas con actuales de este sitio:

Selfoss

October 23rd, 2012
Selfoss, Islàndia.

Selfoss, Islàndia.

Situada uns centenars de metres riu amunt de l’imponent Dettifoss, (la cascada més cabalosa d’Europa), Selfoss no deixa de ser també una cascada (o un conjunt de cascades) espectacular, on milers de metres cúbics d’aigua es precipiten pels marges d’una fractura en l’escorça terrestre, obrint-se pas en direcció a l’Atlàntic. Un degradat neutre i un processat destacant el contrast dónen aquesta imatge de natura imponent.

Situada unos centenares de metros río arriba de la imponente Dettifoss (la cascada más caudalosa de Europa), Selfoss no deja de ser también una cascada (o un conjunto de cascadas) espectacular, donde miles de metros cúbicos de agua se precipitan por los márgenes de una fractura en la corteza terrestre, abriéndose paso en dirección al Atlántico. Un degradado neutro y un procesado destacando el contraste dan esta imagen de naturaleza imponente.

De somnis i balenes…

September 9th, 2012
Iubarta - Yubarta - (Megaptera novaeangliae)

Iubarta – Yubarta – (Megaptera novaeangliae)

Diuen que mentre et vas fent gran, cada cop queden menys somnis per complir. Doncs bé, tornar a repetir una experiència com navegar en un petit vaixell per la badia de Skjálfandi, salpant del petit poble mariner d’Húsavik, i en un mar en calma, veure a la llunyania el núvol de vapor d’una balena contrastant amb les grans parets de la badia, i acostar-s’hi a poc a poc per veure l’espectacle d’una gran balena de gep o iubarta submergint-se, tornaria a ser un somni fet realitat. Però és que no van ser una o dues, van ser 10, 12, vam perdre el compte! Vam poder disfrutar de dues espècies: la iubarta o balena de gep, amb uns 17 metres de llargada i 17 tones de pes, amb moviments lents i majestuosos, aixecant la seva inmensa cua abans de submergir-se en les profunditats de la badia; i el rorcual d’aleta blanca o de Minke, més petit, i que no aixeca la cua al fer una gran inmersió.

Iubarta a la badia de Skjálfandi - Yubarta en la bahía de Skálfandi

Iubarta a la badia de Skjálfandi – Yubarta en la bahía de Skálfandi

És difícil expressar el que un amant de la fotografia de natura sent al tenir aquestes inmenses criatures tan a prop, en un entorn natural sobrecollidor, amb unes parets fosques inmenses que tanquen la badia a banda i banda, i sentir-te allà al mig. El que en altres circumstàncies seria un entorn hostil (l’aigua del mar estava a uns 8 graus de temperatura, i les balenes superaven amb escreix el tamany del vaixell!) es va convertir en un matí màgic, serè, que ens va fer sentir bé a tots els que anàvem en aquell petit vaixell.

Iubarta - Yubarta - (Megaptera novaeangliae)

Iubarta – Yubarta – (Megaptera novaeangliae)

Dicen que mientras te vas haciendo mayor, cada vez quedan menos sueños por cumplir. Pues bien, volver a repetir una experiencia como navegar en un pequeño barco por la bahía de Skjálfandi, saliendo del pequeño pueblo marinero de Húsavik, y en un mar en calma, ver en la lejanía la nube de vapor de una ballena contrastando con las grandes paredes de la bahía, y acercarse lentamente para ver el espectáculo de una gran ballena jorobada o yubarta submergiéndose, volvería a ser un sueño hecho realidad. Pero es que no fueron una o dos, fueron 10, 12, perdimos la cuenta! Pudimos disfrutar de dos especias: la yubarta o balelna jorobada, con unos 17 metros de largo y 17 toneladas de peso, con movimientos lentos y majestuosos, levantando su inmensa cola antes de submergirse en las profundiades de la bahía: y el rorcual aliblanco o de Minke, más pequeño, y que no levanta la cola al hacer una gran inmersión.

Un gran sospir - Un gran suspiro

Un gran sospir – Un gran suspiro

Es difícil expresar lo que un amante de la fotografia de naturaleza siente al tener estas inmensas criaturas tan cerca, en un entorno natural sobrecogedor, con unas paredes oscuras inmensas que cierran la bahía a cada lado, y sentirte allí enmedio. Lo que en otras circumstancias sería un entorno hostil (el agua del mar estaba a unos 8 grados de temperatura, y las ballenas superaban con creces el tamaño del barco!) se convertió en una mañana mágica, serena, que nos hizo sentir bien a todos los que íbamos en aquel pequeño barco.

Espiracle de Iubarta - Espiráculo de Yubarta - (Megaptera novaeangliae)

Espiracle de Iubarta – Espiráculo de Yubarta – (Megaptera novaeangliae)

Leihrnjúkur

September 4th, 2012
Leihrnjúkur, Myvatn, Iceland.

Leihrnjúkur, Myvatn, Iceland.

L’any 1984 el volcà Krafla va entrar en erupció per última vegada, cobrint de colades de lava ardent la zona nord-est del llac Myvatn. Al ser una de les zones volcàniques més actives, els islandesos han aprofitat aquesta energia per a crear una central geotèrmica i produïr electricitat de manera neta i renovable. Passejant per la zona de Leihrnjúkur, hom pot caminar per lava encara calenta i fumejant, entre els cons de cendra que van aparèixer a l’última fisura que va erupcionar. La barreja de colors entre la lava negra, la cendra vermellosa i els prats verds colgats per les colades fa que sigui un plaer per als sentits.

Leihrnjúkur, Myvatn. Islàndia.

Leihrnjúkur, Myvatn. Islàndia.

En el año 1984 el volcán Krafla entró en erupción por última vez, cubriendo de coladas de lava ardiente la zona nordeste del lago Myvatn. Al ser una de las zonas volcánicas más activas, los islandeses aprovecharon esta energía para crear una central geotérmica y producir electricidad de manera limpia y renovable. Paseando por la zona de Leihrnjúkur, uno puede andar por lava aún caliente y humeante, entre los conos de ceniza que aparecieron en la última fisura que erupcionó. La mezcla de colores entre la lava negra, la ceniza rojiza y los prados verdes enterrados por las coladas hacen que sea un placer para los sentidos.

Leihrnjúkur, Myvatn, Iceland.

Leihrnjúkur, Myvatn, Iceland.

Leihrnjúkur, Myvatn, Iceland.

Leihrnjúkur, Myvatn, Iceland.

Leihrnjúkur, Myvatn, Iceland.

Leihrnjúkur, Myvatn, Iceland.

Hverir

September 3rd, 2012
Hverir, Myvatn. Islàndia.

Hverir, Myvatn. Islàndia.

Les solfatares de Hverir bombollegen amb la força que els proporciona l’escalfor de l’interior de la Terra. L’olor a sofre ho impregna tot, i els colors ocres tenyeixen tots els voltants d’aquesta zona geotermalment activa. Un espectacle per als sentits, sobretot l’olfacte!

Hverir, Myvatn. Islàndia

Hverir, Myvatn. Islàndia

Las solfataras de Hverir burbujean con la fuerza que les proporciona el calor del interior de la Tierra. El olor a azufre lo impregna todo, y los colores ocres tiñen todos los alrededores de esta zona geotermalmente activa. Un espectáculo para los sentidos, sobretodo el olfato!

Colonitzant el desert de foc

August 29th, 2012
Mirant cap al sud des del cràter del Hverfjall, Llac Myvatn, Islàndia - Mirando hacia el sur desde el cráter del Hverfjall, Lago Myvatn, Islandia

Mirant cap al sud des del cràter del Hverfjall, Llac Myvatn, Islàndia – Mirando hacia el sur desde el cráter del Hverfjall, Lago Myvatn, Islandia

Al voltant de grans colades volcàniques i cons de cendra com el del fons de la imatge, la natura colonitza amb molses i bosquets de bedolls aquest paisatge al voltant del llac Myvatn, al nord d’Islàndia, una zona geològicament encara molt activa, i de gran bellesa.

Alrededor de grandes coladas volcánicas y conos de ceniza como el del fondo de la imagen, la natura coloniza con musgos y bosquecillos de abedules este paisaje alrededor del lago Myvant, en el norte de Islandia, una zona geológicamente aún muy activa, y de gran belleza.

Natura petita, gran natura

August 21st, 2012
Godafoss, Islàndia

Godafoss, Islàndia

Les cascades d’Islàndia són famoses per la seva potència i espectacularitat, torrents d’aigües glacials baixen amb una força monumental per esquerdes i gorges, però al seu voltant també hi ha petits bocins de natura, petits detallets en el context de grans entorns. Un racó perfecte per obrir diafragma i fer un bon processat en blanc i negre.

Las cascadas de Islandia son famosas por su potencia y espectacularidad, torrentes de aguas glaciales bajan con una fuerza monumental por grietas y cañones, pero en su alrededor también hay pequeños trocitos de naturaleca, petitos detallitos en el contexto de grandes entornos. Un rincón perfecto para abrir diafragma y hacer un buen procesado en blanco y negro.

Hraundrangar

August 18th, 2012
Hraundrangar, península del Troll, Islàndia.

Hraundrangar, península del Troll, Islàndia.

L’esmolat pic del Hraundrangar domina aquesta vall a la península del Troll, al nord d’Islàndia, un grup de muntanyes que s’endinsen a l’Atlàntic, agrests i poderoses. Tantmateix, la foto era difícil pel contrallum tant important, pel que vaig decidir jugar una mica amb les llums i les ombres, i el riu que recorria el fons de la vall glaciar.

El afilado pico del Hraundrangar domina este valle en la península del Troll, en el norte de Islandia, un grupo de montañas que se adentran en el Atlántico, agrestes y poderosas. Sin embargo, la foto era difícil por el contraluz tan importante, por lo que decidí jugar un poco con las luces y las sombras, y el río que recorría el fondo del valle glaciar.

Antiga màquina a Vatnsnes

August 16th, 2012
Vatnsnes, Islàndia

Vatnsnes, Islàndia

Quan hom viatja pel nord d’Islàndia, no pot deixar de pensar en la fortalesa dels seus habitants, gent que viu en un lloc remot i solitari, tremendament despoblat, i que encara que a l’estiu mostra aquesta calidesa de l’imatge, a l’hivern pot resultar desolador, sense llum i cobert de neu. Tantmateix és el que dóna la màgia  a aquest país!

Cuando uno viaja por el norte de Islandia, no puede dejar de pensar en la fortaleza de sus habitantes, gente que vive en un sitio remoto y solitario, tremendamente despoblado, y que aunque en verano muestra esta calidez de la imagen, en invierno puede resultar desolador, sin luz y cubierto de nieve. Sin embargo, es lo que da la magia a este país!

Hvitserkur, la camisa blanca

August 15th, 2012
Hvitserkur, Islàndia.

Hvitserkur, Vatnsnes, Islàndia.

A la vora de la badia de Húnafloi, a la costa est de la península de Vatnsnes, s’erigeix aquesta gran roca de més de 15 metres d’alçada anomenada Hvitserkur, la camisa blanca, curiosament per la gran quantitat de “regalets” en forma de deposicions que han anat deixant les colònies d’aus que viuen a la zona. Un monòlit gegant d’origen magmàtic, que s’asssembla a un rinoceront o dinosaure, i que s’erigeix sobre la sorra aguantant durant milions d’anys dempeus i desafiant al mar.

Cerca de la bahía de Húnafloi, en la costa este de la península de Vatnsnes, se erige esta gran roca de más de 15 metros de altura llamada Hvitserkur, la camisa blanca, curiosamente por la gran cantidad de “regalitos” en forma de deposiciones que han ido dejando las colonias de aves que viven en la zona. Un monolito gigante de origen magmático, que se asemeja a un rinoceronte o dinosaurio, y que se erige sobre la arena aguantando durante millones de años de pie i desafiando al mar.