Archive for the ‘Biblioteca – Library’ Category

Planet Earth – BBC

Wednesday, October 15th, 2008

[vimeo]http://www.vimeo.com/1423618[/vimeo]
Sovint, la diferència entre una fotografia de natura i un documental és la qualitat implícita en cada format. Una fotografia ha de suplir la falta de moviment amb un esforç per a crear una escena que tot i estàtica ens aporti dinamisme, i a la vegada que proporcioni una atmosfera que el fotògraf ha volgut retratar. Sovint, el documental pot deixar una mica de banda aquests conceptes perquè ens ensenya un tros de realitat que normalment no podríem gaudir, oferint-nos experiències de llocs llunyans, animals exòtics, aconteixements massa ràpids o massa lents per l’ull humà… Ara bé, hi ha una sèrie documental que, en la meva opinió, ha esborrat aquesta frontera entre fotografia i documental. El primer cop que vaig veure algun capítol de Planeta Terra, amb prou feines vaig estar atent a les explicacions del gran David Attenborough (això sí, traduïdes), ja que la impressionant qualitat dels diferents plans, dels moviments de càmera, de les escenes que apareixien em van deixar bocabadat. Si a això li sumem que està disponible en alta definició per qui tingui aparells per a reproduir-ho, ens trobem davant d’una de les sèries documentals imprescindibles. Aquí en podem veure una petita mostra amb música dels Nine Inch Nails.
Més informació sobre Planeta Terra aquí

Muchas veces, la diferencia entre una fotografía de naturaleza y un documental, es la calidad implícita en cada formato. Una fotografía ha de suplir la falta de movimiento con un esfuerzo para crear una escena que, aunque estática, nos aporte dinamismo, y a su vez que proporcione una atmósfera que el fotógrafo ha querido retratar. Muchas veces, el documental puede dejar un poco de lado estos conceptos porque nos enseña un trozo de realidad que normalmente no podríamos gozar, ofreciéndonos experiencias de lugares lejanos, animales exóticos, acontecimientos demasiado rápidos o demasiado lentos para el ojo humano… Ahora bien, hay una serie documental que, en mi opinión, ha borrado esta frontera entre fotografía y documental. La primera vez que vi algún capítulo de Planeta Tierra, casi no estuve atento a las explicaciones del gran David Attenborough (eso sí, traducidas), ya que la impresionante calidad de los diferentes planos, de los movimientos de cámara, de las escenas que aparecían me dejaron boquiabierto. si a eso le sumamos que está disponible en alta definción para quien tenga aparatos para reproducir-la, nos encontramos ante una de las series documentales imprescindibles. Aquí podemos ver una pequeña muestra con música de los Nine Inch Nails.
Más información sobre Planeta Tierra aquí

Foto DNG

Thursday, August 14th, 2008

Logo FotoDNG

Foto DNG és una revista de fotografia totalment gratuïta, de periodicitat mensual, realitzada a través de contribucions d’usuaris, tant amateur com professionals. Va començar com un projecte petit entre uns quants col·laboradors, oferint la primera revista al setembre de 2006 i ha anat creixent fins a oferir un producte de qualitat i a un preu inmillorable: gratuït. Un d’aquells projectes que cal mencionar, i que esperem que duri.

Foto DNG es una revista de fotografía totalmente gratuita, de periodicidad mensual, realizada a través de contribuciones de usuarios, tanto amateur como profesionales. Comenzó como un pequeño proyecto entre unos cuantos colaboradores, ofreciendo la primera revista en septiembre de 2006, y ha ido creciendo hasta ofrecer un producto de calidad y a un precio inmejorable: gratuito. Uno proyecto digno de mención, y que esperamos que dure.

Mountain Light

Tuesday, July 29th, 2008

  Mountain Light

Mountain Light, de Galen Rowell , és un dels primers llibres de fotografia que vaig tenir. Difícil de trobar a Espanya, ja que les poques edicions que es llancen s’esgoten de seguida (encara que últimament sí que es pot trobar, si més no per internet), és un dels llibres imprescindibles al meu parer, i al de moltíssims fotògrafs de natura, per a tot aficionat a la fotografia de paisatge.
Galen Rowell, del que més endavant escriuré algun article, és un dels meus fotògrafs de natura preferits, ja que combinava l’esperit aventurer d’un alpinista amb la sensibilitat d’un gran fotògraf.
Centrats en el llibre, no es tracta d’un altre llibre “pas a pas”, on el fotògraf explica detalls tècnics de com ha realitzat una o altra fotografia. Editat per primera vegada el 1986, es tracta d’un text on Galen explica la història rere cada fotografia, fent-nos posar en la seva pell, i sentint les sensacions que ell experimentava. Només així podem acabar d’entendre el perquè d’una fotografia.
El llibre, com tota l’obra de Rowell, es basa en l’anàlisi de la llum, i està organitzat en “assajos” on l’autor exposa diferents característiques de les fotografies (la hora màgica, llum suau, la recerca del paisatge dinàmic…), seguit de un recull d’imatges que ens mostren l’essència del tema tractat.
Tal i com resa el subtítol del llibre, Rowell ens intenta instruïr en la recerca del que ell en diu “Paisatge Dinàmic”, és a dir, que les fotografies mostrin la vida que hi ha darrera d’elles, no només com un quadre d’un paisatge bonic amb llum més o menys especial, sinò d’una història que ha anat evolucionant fins arribar a la fotografia, i que continua la seva evolució després d’ella.

En resum, un llibre inspirador, un text que és imprescindible per a tot aficionat que vulgui aprofundir en la seva tècnica de prendre fotografies, no a nivell tècnic, sinò a nivell de sensacions, un aprenentatge que no s’oblida.

Mountain Light, de Galen Rowell , fue uno de los primeros libros de fotografia que tuve. Difícil de encontrar en España, ya que las pocas ediciones que se lanzan se terminan enseguida (aunque últimamente sí que se puede encontrar, sobretodo por internet), es uno de los libros imprescindibles a mi entender, y al de muchísimos fotógrafos de naturaleza, para todo aficionado a la fotografía de paisaje.
Galen Rowell, del que más adelante escribiré algun artículo, es uno de mis fotógrafos de naturaleza preferidos, ya que combinaba el espíritu aventurero de un alpinista con la sensibilidad de un gran fotógrafo.

Centrados en el libro, no se trata de otro texto “paso a paso”, donde el fotógrafo explica detalles técnicos de como ha realizado una u otra fotografía. Editado por primera vez en 1986, se trata de un texto donde Galen explica la historia detrás de cada fotografía, poniéndonos en su piel, y sintiendo las sensaciones que el experimentaba. Sólo así podemos acabar de entender el por qué de una fotografía.
El libro, como toda la obra de Rowell, se basa en el análisis de la luz, y está organizado en “ensayos”, donde el autor expone diferentes características de las fotografías (la hora mágica, luz suave, la búsqueda del paisaje dinámico…), seguido de un conjunto de imágenes que nos muestran la esencia del tema tratado.
Tal y como reza el subtítulo del libro, Rowell nos intenta instruir en la búsqueda del que él llama “Paisaje Dinámico”, es decir, que las fotografías muestren la vida que hay detrás de ellas, no sólo como un cuadro de un paisaje bonito con luz más o menos especial, sino de una historia que ha ido evolucionando hasta llegar a la fotografía, y que continua su evolución después de ella.

En resumen, un libro inspirador, un texto que es imprescindible para todo aficionado que quiera profundizar en su técnica de tomar fotografías, no a nivel técnico, sino a nivel de sensaciones, un aprendizaje que no se olvida.