Autorretrat tèrmic

Autorretrat tèrmic, Camera Obscura, Edinburgh - Autorretrato térmico, Camera Obscura, Edinburgh

Autorretrat tèrmic, Camera Obscura, Edinburgh - Autorretrato térmico, Camera Obscura, Edinburgh

Un experiment en el museu Camera Obscura de Edinburgh, dedicat a la fotografia i les il·lusions òptiques. Una càmera que grava mitjançant la radiació infrarroja representa en vídeo la temperatura dels objectes que veu. En blau, els més freds, com la pròpia càmera, la ronyonera que porto a la cintura o el fons. En verd, temperatura intermitja, com la roba, escalfada per la pell de sota. En vermell, les zones calentes, com les mans, i en blanc, les més calentes, en aquest cas la cara, que és la que rep més aport sanguini. Una frikiada, vaja.

Un experimento en el museo Camera Obscura de Edinburgh, dedicado a la fotografía y las ilusiones ópticas. Una cámara que graba mediante la radiación infrarroja representa en vídeo la temperatura de los objetos que ve. En azul, los más fríos, como la propia cámara, la riñonera que llevo en la cintura o el fondo. En verde, temperatura intermedia, como la ropa, calentada por la piel de debajo. En rojo, las zonas calientes, como las manos, y en blanco las más calientes, en esta caso la cara, que es la que recibe más aporte sanguíneo. Una frikiada, vaya.

Leave a Reply