Saigon, 1968

En aquest post, posarem com a banda sonora una coneguda cançó de John Lennon escrita l’any 1968, just quan es va realitzar la fotografia, en aquest cas cantada per varis artistes en un homenatge al autor .
En este post, pondremos como banda sonora una conocida canción de John Lennon escrita en el año 1968 justo cuando fue realizada la fotografía, en este cas cantada por varios artistas en un homenaje al autor.


Eddie Adams, 1968

Eddie Adams, 1968

“La fotografia és l’arma més poderosa del món”, va escriure Eddie Adams, fotògraf de l’agència AP. I realment, la seva fotografia del cap de la policia de Saigón executant un presoner enmanillat enmig del carrer, a part de guanyar el Pulitzer l’any 1969, va suposar una altra icona per la opinió pública americana contra la guerra del Vietnam.

Tantmateix, la situació no és tan clara com sembla en la fotografia… Tothom sap que a la guerra no hi ha blanc i negre, tot és gris. La “víctima” executada era en realitat el cap de un “esquadró de revenja” del Vietcong, que l’havien detingut per assassinar dotzenes de civils innocents aquell mateix dia. El general Nguyen Ngoc Loan es va convertir instantàniament en un monstre, i això li va condicionar la posterior vida. Un cop acabada la guerra, es va exiliar a Austràlia, on al saber qui era, se li va negar l’atenció en els hospitals. Després, es va traslladar als Estats Units, on es va engegar una campanya per deportar-lo, que no va prosperar. Loan va instal·lar-se en un poble de l’estat de Virginia, on va obrir una cafeteria, que va haver de tancar un cop va trascendir la seva vertadera identitat i van començar a aparèixer pintades amenaçants a les parets del seu negoci.

Adams sempre es va penedir d’haver fet la foto, i fins i tot va demanar perdó a Loan. Queda clar que per l’únic que serveix la guerra és per a crear violència i drama, i les icones fotogràfiques mai podràn arribar a l’interior de històries tant complicades.

“La fotografía es el arma más poderosa del mundo”, escribió Eddie Adams, fotógrafo de la agencia AP. Y realmente, su fotografía del jefe de policía de Saigón ejecutando un prisionero enmanillado en medio de la calle, a parte de ganar el Pulitzer el año 1969, supuso otro icono para la opinión pública americana contra la guerra del Vietnam.

Sin embargo, la situación no es tan clara como parece en la fotografía… Todo el mundo sabe que en la guerra no hay blanco ni negro, todo es gris. La “víctima” ejecutada era en realidad el jefe de un “escuadrón de venganza” del Vietcong, que había sido detenido por asesinar docenas de civiles inocentes ese mismo día. El general Nguyen Ngoc Loan se convirtió instantáneamente en un monstruo, y eso le condicionó su posterior vida. Una vez acabada la guerra, se exilió en Australia, donde al saber quien era, se le negó la atención en los hospitales. Después, se trasladó a los Estados Unidos, donde se empezó una campaña para deportarlo, que no prosperó. Loan se instaló en un pueblo del estado de Virgina, donde abrió una cafetería, que tuvo que cerrar una vez trascendió su verdadera identidad y empezaron a aparecer pintadas amenazantes en las paredes de su negocio.

Adams siempre se arrepentió de haber hecho la foto, y hasta pidió perdón a Loan. Queda claro que para lo único que sirve la guerra es para crear violencia y drama, y los iconos fotográficos nunca podrán llegar al interior de historias tan complicadas.


Leave a Reply