Pasturant per l’aresta

Des del cim de l'Urkulu, Navarra - Desde la cima del Urukulu, Navarra.

Des del cim de l’Urkulu, Navarra – Desde la cima del Urukulu, Navarra.

Des del cim del Monte Urkulu, i passant fred, just a la frontera entre Navarra i França, veient uns cavalls pasturant tranquil·lament en les arestes batudes pel vent, aliens a les condicions dures que han escolpit aquest pasiatge de tardor.

Des de la cima del Monte Urkulu, y pasando frío, justo en la frontera entre Navarra y Francia, viendo unos caballos pastando tranquilamente en las aristas batidas por el viento, ajenos a las condiciones duras que han esculpido este paisaje de otoño.

Leave a Reply