Descobrint noves tècniques que portem a la butxaca

Esperant al portal, Ciutat Vella, Barcelona - Esperando en el portal, Ciutat Vella, Barcelona

Mentre buscava idees per al vídeo de Nadal d’aquest any, vaig topar amb la moda de les aplicacions lomogràfiques per a telèfons mòbils. Amb aparells que en l’actualitat presenten càmeres relativament acceptables i unes característiques de processat dignes dels millors ordinadors de no fa massa anys, molta gent porta a la butxaca possibilitats infinites de creativitat que a més es poden compartir amb un sol toc de pantalla. Per a la realització d’aquestes imatges, vaig utilitzar un Samsung Galaxy S, amb sistema operatiu Android, i l’aplicació gratuïta Camera 360, tot i que també n’hi ha moltes d’altres de gran qualitat i gratuïtes com RetroCamera i Vignette (disponibles totes a l’Android Market). Per als que tinguin un Iphone, aplicacions com Hipstamatic estàn fent furor a les xarxes socials com Flickr o Facebook. No hi ha excuses per a la creativitat, i anar pel carrer fotografiant el que et crida l’atenció sense preocupar-te de l’enfoc milimètric, la composició de llibre o els horitzons ben rectes és divertidíssim!

Ciutat Vella, Barcelona

Mientras buscaba ideas para el vídeo de Navidad de este año, topé con la moda de las aplicaciónes lomográficas para teléfonos móviles. Con aparatos que en la actualidad presentan cámaras relativamente aceptables y unas características de procesado dignas de los mejores ordenadores de no hace demasiado tiempo, mucha gente lleva en el bolsillo posibilidades infinitas de creatividad que además se pueden compartir con un solo toque de pantalla. Para la realización de estas imágenes, utilizé un Samsung Galaxy S, con sistema operativo Android, y la aplicación gratuita Camera 360, aunque también hay otras de gran calidad y gratuitas como RetroCamera y Vignette (disponibles todas en el Android Market). Para los que tengan un Iphone, aplicaciones como Hipstamatic están haciendo furor en las redes sociales como Flickr o Facebook. No hay excusas para la creatividad, y ir por la calle fotografiando todo lo que te llama la atención sin preocuparte del enfoque milimétrico, la composición de libro o los horizontes rectos es divertidísimo!

Surfers a l'hivern, Ciutat Vella, Barcelona - Surferos en invierno, Ciutat Vella, Barcelona

Leave a Reply