Belvedere Castle

Belvedere Castle, Central Park, New York.

Belvedere Castle, Central Park, New York.

Situat sobre d’un aflorament rocós enmig de Central Park, el Castell de Belvedere és una obra victoriana que data de 1869, i servia de mirador des de la seva posició privilegiada. Actualment acull exposicions i un observatori de natura. En la foto, un blanc i negre ben contrastat i un fort vinyetejat afegeixen dramatisme i aspecte d’època a la imatge.

Situado sobre un afloramiento rocoso en medio de Central Park, el Castillo de Belvedere es una obra victoriana fechada en 1869, y servía de mirador desde su posición privilegiada. Actualmente acoge exposiciones y un observatorio de naturaleza. En la foto, un blanco y negro bien contrastado y un fuerte viñeteado añaden dramatismo y aspecto de época a la imagen.

Leave a Reply