Sittin’on the dock of the bay…

Corb marí i Estàtua de la Llibertat des de Brooklyn - Cormorán y Estatua de la Libertad desde Brooklyn

Corb marí i Estàtua de la Llibertat des de Brooklyn - Cormorán y Estatua de la Libertad desde Brooklyn

Un corb marí oportú va decidir disfrutar també de la posta de sol admirant l’skyline de Nova York des de Brooklyn, completant la composició i equilibrant-la amb la conegudíssima Estàtua de la Llibertat, que dóna la benvinguda a tots els viatgers, incloent aquells amb plomes! La veritat és que vaig realitzar una desena de preses diferents de la composició, buscant la més equilibrada, i per sort l’ocell em va regalar la seva paciència per no sortir volant!

Un cormorán oportuno decidió disfrutar también de la puesta de sol admirando el skyline de Nueva York desde Brooklyn, completando la composición y equilibrándola con la conocidísima Estatua de la Libertad, que da la bienvenida a todos los viajeros, incluyendo aquellos con plumas! La verdad es que realicé una decena de tomas diferentes de la composición, buscando la más equilibrada, y por suerte el pájaro me regaló su paciencia para no salir volando!

Leave a Reply