Terroríficament bonic

Atoló de Mururoa

Atoló de Mururoa

Aquesta imatge, bonica, espectacular i terrorífica al mateix temps, correspon a un assaig nuclear francès a l‘atoló de Mururoa, situat a la Polinèsia Francesa, un lloc paradisíac castigat per multitud d’explosions nuclears. Aquesta fotografia probablement va ser presa als anys 70, i mostra una explosió d’algunes megatones (milions de tones de TNT, milers de milions de quilograms de TNT, unes 100 vegades la bomba d’Hiroshima), suficient per volatilitzar qualsevol ciutat.

Esta imagen, bonita, espectacular y terrorífica al mismo tiempo, corresponde a un ensayo nuclear francés en el atolón de Mururoa, situado en la Polinesia Francesa, un lugar paradisíaco castigado por multitud de explosiones nucleares. Esta fotografía fue tomada probablemente en los años 70, y muestra una explosión de algunos megatones (millones de toneladas de TNT, miles de millones de kilogramos de TNT, unas 100 veces la bomba de Hiroshima), suficiente para volatilizar cualquier ciudad.

Leave a Reply