Un viatge d’anada i tornada a 50km d’alçada

iya09thumb

Per a tancar aquestes 100 hores d’astronomia, us presento aquest fantàstic vídeo, on podem veure el viatge d’anada i tornada que realitzen els SRB (Solid Rocket Booster) del transbordador espacial. En la foto següent els podem veure, són els dos coets blancs a banda i banda del dipòsit principal de combustible marró. Aquests coets ajuden al transbordador durant els primers 50km de l’enlairament, i després cauen al mar frenats per un paracaigudes, on són recuperats i reusats per un altre llançament. S’anomenen coets de combustible sòlid perquè funcionen exactament igual que un coet pirotècnic que tots hem llançat per festes: és un cilindre ple d’un combustible sòlid, que mentre va cremant els gasos surten a gran velocitat per la part inferior i impulsen el coet cap amunt. Aquests coets fan el 85% de la força que necessita el transbordador per enlairar-se, desenvolupant cadascun una força de 13,8 milions de newtons (un motor de cotxe en un moment determinat realitza una força de 4000 newtons). Pesen 590.000 quilos, dels quals 500.000 són combustible que es cremarà en 2 minuts. A més, com un coet de focs artificials, un cop encès no es pot apagar fins que s’ha consumit tot el combustible, a diferència dels motors que monta el propi transbordador, que se’n pot regular la potència. El vídeo comença amb el llançament, segueix fins l’enlairament fins que als 50 km d’alçada aproximadament (uns 2 minuts), es separen, iniciant-se una caiguda lliure fins al mar (minut 8), on es pot veure l’impacte amb l’aigua, que tot i frenat per paracaigudes, no deixa de ser violent (medeixen uns 45 metres d’alçada i 3,5 metres de diàmetre).  I pensar que quan els astronautes s’enlairen, en tenen un a cada costat!

Para cerrar estas 100 horas de astronomía, os presento este fantástico vídeo, donde podemos ver el viaje de ida y vuelta que realizan los SRB (Solid Rocket Booster) del transbordador espacial. En la foto siguiente los podemos ver, son los dos cohetes blancos a lado y lado del depósito principal de combustible marrón. Estos cohetes ayudan al transbordador durante los primeros 50km del despegue, y después caen al mar frenados por un paracaídas, donde son recuperados y reutilizados para otro lanzamiento. Se llaman cohetes de combustible sólido porque funcionan exactamente igual que un cohete pirotécnico que todos hemos lanzado en fiestas: es un cilindro lleno de un combustible sólido, que mientras se va quemando los gases salen a gran velocidad por la parte inferior e impulsan el cohete hacia arriba. Estos cohetes hacen el 85% de la fuerza que necesita el transbordador para despegar, desarrollando cada uno una fuerza de 13,8 millones de newtons (un motor de coche en un momento determinado realiza una fuerza de unos 4000 newtons). Pesan 590.000 kilos, de los cuales 500.000 son combustible que se quemará en 2 minutos. Además, como un cohete de fuegos artificales, una vez encendidos no se pueden apagar hasta que se ha consumido todo el combustible, a diferencia de los motores que monta el propio transbordador, que pueden regular su potencia. El vídeo empieza con el lanzamiento, sigue ganando altura hasta los 50km (unos 2 minutos) donde se separan, iniciándose una caída libre hasta el mar (minuto 8), donde se puede ver el impacto con el agua, que aunque frenado por paracaídas, no deja de ser violento (miden unos 45 metros de altura y 3,5 metros de diámetro). Y pensar que cuando los astronautas despegan, tienen uno de éstos a cada lado!

Transbordador espacial

Transbordador espacial

Leave a Reply