Un milió és…

Avui, que és el meu sant, tenia ganes de fer un experiment. Sovint sentim pels mitjans de comunicació frases com “es calcula que es van manifestar un milió de persones”, o “a la nit es veuen un milió d’estels”, o altres capçaleres relacionades amb la xifra 1.000.000. Ara bé, costa imaginar-se realment què és un milió. Per ajudar a demostrar-ho, aquí tenim una pàgina on hi ha un milió de xifres del número pi. Val la pena obrir-la simplement per veure realment la quantitat enorme de nombres que hi ha a la pàgina (i això que estàn tots petits i juntets). A partir de veure això, em plantejaré seriosament quant ocuparien realment un milió de persones manifestant-se pel carrer.

Hoy, que es mi santo, tenía ganas de hacer un experimento. Muchas veces oímos por los medios de comunicación frases como “se calcula que se manifestaron un millón de personas”, o “por la noche se ven un millón de estrellas”, o otras cabeceras relacionadas con el número 1.000.000. Realmente cuesta imaginarse qué es un millón. Para ayudar a demostrarlo, aquí tenemos una página donde hay un millón de cifras del número pi. Vale la pena abrlrla simplemente para ver realmente la cantidad enorme de números que hay en la página (y eso que están todos pequeños y juntitos). A partir de ver eso, me plantearé seriamente cuánto ocuparía realmente un millón de personas manifestándose por la calle.

Un milió de dígits de π
Un millón de dígitos de π

Vía microsiervos

One Response to “Un milió és…”

  1. Esteve López i Barrot Says:

    Veure aquest post m’ha fet relexionar sobre el misteri dels nombres irracionals,dels quals pi n’és un eximi representant. Podem construir una circumferència d’un diàmetre donat i perfectament mesurable, però en canvi la relació entre la longitud de la circumferència i el diàmetre és un nombre decimal amb infinites xifres decimals i no periódic ( el nombre pi ). El seu valor només el podem saber per aproximació. En el post apareix una aproximació amb 1.000.000 de xifres generada, no hi ha dubte per un potent ordinador. Arquímedes de Siracusa ,descobridor del nombre pi, ja va obtenir les primeres aproximacions de pi amb força xifres decimals( ara mateix no recordo quantes).

Leave a Reply