78 Regles de fotografia per a tontos (amb perdó…)

Ivars Gravlejs Photography Rules
Quan realitzes un retrat, és millor acostar-se al subjecte – Cuando realizas un retrato es mejor acercarse al sujeto.
Ivars Gravlejs Photography Rules
Quan realitzes un retrat, és millor fotografiar el subjecte des del davant – Cuando realizas un retato es mejor fotografiar el sujeto desde delante.
Ivars Gravlejs Photography Rules
Abans de fotografiar recorda de treure la tapa de l’objectiu – Antes de fotografiar recuerda quitar la tapa del objetivo.


78 Photography rules for complete idiots és un curiós treball del fotògraf lituà Ivars Gravlejs que es podria classificar com un curs d’inmersió a la fotografia en 78 passos, en clau d’humor. Amb exemples de “correcte” i “incorrecte” per a totes les regles!

78 Photography rules for complete idiots es un curioso trabajo del fotógrafo lituano Ivars Gravlejs que se podría clasificar como un curso de inmersión a la fotografía en 78 pasos, en clave de humor. Con ejemplos de “correcto” e “incorrecto” para todas las reglas!

Leave a Reply