Archive for July 29th, 2008

Gavarnie

Tuesday, July 29th, 2008

Circ de Gavarnie

Aquí us presento una foto del circ de Gavarnie, un dels paisatges més impressionants del Pirineu, i patrimoni de la humanitat. Situat a França, prop de Lourdes, i just a l’altra banda de Ordesa, el formen les parets dels gegants Taillón, els Marborés i el Monte Perdido, i d’ell cau la cascada més alta d’Europa, amb més de 400m de caiguda. Un lloc digne de visita, que no deixa indiferent a ningú, en cap estació de l’any, sigui amb el verd de l’estiu o amb l’espectacle de les cascades de gel a l’hivern.
Per cert, que la fotografia està presa amb la tècnica HDR, tècnica que explicaré més endavant en un article, i de la que m’he fet seguidor.

Aquí os presento una foto del circo de Gavarnie, uno de los paisajes más impresionantes del Pirineo, y patrimonio de la humanidad. Situado en Francia, cerca de Lourdes, i justo al otro lado de Ordesa, lo forman las paredes de los gigantes Taillón, los Marborés y el Monte Perdido, i de él cae la cascada más alta de Europa, con más de 400m de caída. Un lugar digno de visita, que no deja indiferente a nadie, en ninguna estación del año, sea con el verde del verano con el espectáculo de las cascadas de hielo en invierno.
Por cierto que la fotografía está tomada con la técnica HDR, técnica que explicaré más adelante en un artículo, y de la que me he hecho seguidor. 

Mountain Light

Tuesday, July 29th, 2008

  Mountain Light

Mountain Light, de Galen Rowell , és un dels primers llibres de fotografia que vaig tenir. Difícil de trobar a Espanya, ja que les poques edicions que es llancen s’esgoten de seguida (encara que últimament sí que es pot trobar, si més no per internet), és un dels llibres imprescindibles al meu parer, i al de moltíssims fotògrafs de natura, per a tot aficionat a la fotografia de paisatge.
Galen Rowell, del que més endavant escriuré algun article, és un dels meus fotògrafs de natura preferits, ja que combinava l’esperit aventurer d’un alpinista amb la sensibilitat d’un gran fotògraf.
Centrats en el llibre, no es tracta d’un altre llibre “pas a pas”, on el fotògraf explica detalls tècnics de com ha realitzat una o altra fotografia. Editat per primera vegada el 1986, es tracta d’un text on Galen explica la història rere cada fotografia, fent-nos posar en la seva pell, i sentint les sensacions que ell experimentava. Només així podem acabar d’entendre el perquè d’una fotografia.
El llibre, com tota l’obra de Rowell, es basa en l’anàlisi de la llum, i està organitzat en “assajos” on l’autor exposa diferents característiques de les fotografies (la hora màgica, llum suau, la recerca del paisatge dinàmic…), seguit de un recull d’imatges que ens mostren l’essència del tema tractat.
Tal i com resa el subtítol del llibre, Rowell ens intenta instruïr en la recerca del que ell en diu “Paisatge Dinàmic”, és a dir, que les fotografies mostrin la vida que hi ha darrera d’elles, no només com un quadre d’un paisatge bonic amb llum més o menys especial, sinò d’una història que ha anat evolucionant fins arribar a la fotografia, i que continua la seva evolució després d’ella.

En resum, un llibre inspirador, un text que és imprescindible per a tot aficionat que vulgui aprofundir en la seva tècnica de prendre fotografies, no a nivell tècnic, sinò a nivell de sensacions, un aprenentatge que no s’oblida.

Mountain Light, de Galen Rowell , fue uno de los primeros libros de fotografia que tuve. Difícil de encontrar en España, ya que las pocas ediciones que se lanzan se terminan enseguida (aunque últimamente sí que se puede encontrar, sobretodo por internet), es uno de los libros imprescindibles a mi entender, y al de muchísimos fotógrafos de naturaleza, para todo aficionado a la fotografía de paisaje.
Galen Rowell, del que más adelante escribiré algun artículo, es uno de mis fotógrafos de naturaleza preferidos, ya que combinaba el espíritu aventurero de un alpinista con la sensibilidad de un gran fotógrafo.

Centrados en el libro, no se trata de otro texto “paso a paso”, donde el fotógrafo explica detalles técnicos de como ha realizado una u otra fotografía. Editado por primera vez en 1986, se trata de un texto donde Galen explica la historia detrás de cada fotografía, poniéndonos en su piel, y sintiendo las sensaciones que el experimentaba. Sólo así podemos acabar de entender el por qué de una fotografía.
El libro, como toda la obra de Rowell, se basa en el análisis de la luz, y está organizado en “ensayos”, donde el autor expone diferentes características de las fotografías (la hora mágica, luz suave, la búsqueda del paisaje dinámico…), seguido de un conjunto de imágenes que nos muestran la esencia del tema tratado.
Tal y como reza el subtítulo del libro, Rowell nos intenta instruir en la búsqueda del que él llama “Paisaje Dinámico”, es decir, que las fotografías muestren la vida que hay detrás de ellas, no sólo como un cuadro de un paisaje bonito con luz más o menos especial, sino de una historia que ha ido evolucionando hasta llegar a la fotografía, y que continua su evolución después de ella.

En resumen, un libro inspirador, un texto que es imprescindible para todo aficionado que quiera profundizar en su técnica de tomar fotografías, no a nivel técnico, sino a nivel de sensaciones, un aprendizaje que no se olvida.