Archive for July 22nd, 2008

Walpurgis

Tuesday, July 22nd, 2008

Observatori a Walpurgis

Avui us presento aquesta foto d’un antic observatori situat al parc d’Skansen, a Stockholm. Aquesta llum tan especial prové d’una foguera situada just davant, i en part reflectida a la finestra.
Aquesta fotografia va ser presa durant la nit de Walpurgis, el 30 d’Abril. Aquesta celebració serveix en els països escandinaus per acomiadar l’hivern i donar la benvinguda al bon temps. Durant aquella nit s’encenen fogueres i es canten i ballen cançons tradicionals. Una nit molt especial on tothom és benvingut.

Hoy os presento esta foto de un antiguo observatorio situado en el parque de Skansen, en Stockholm. Esa luz tan especial proviene de una hoguera situada justo delante, y en parte reflectada en la ventana.
Ésta fotografía fue tomada durante la noche de Walpurgis, el 30 de Abril. Ésta celebración sirve en los países escandinavos para despedir el invierno y dar la bienvenida al buen tiempo. Durante aquella noche se encienden hogueras y se cantan y bailan canciones tradicionales. Una noche muy especial donde todo el mundo es bienvenido.

Frans Lanting a TED

Tuesday, July 22nd, 2008Aquí tenim un vídeo del famós fotògraf de natura holandès Frans Lanting, autor d’algunes de les imatges més recordades sobre natura, i  posseïdor d’un estil peculiar, caracteritzat sobretot per la sensació de contacte directe entre l’observador i l’animal o entorn fotografiat. Ha publicat varis llibres, i és col·laborador habitual de revistes com National Geographic o Outdoor Photographer. Entre els premis més importants que ha rebut hi ha el World Press Photo dues vegades i el BBC Wildlife Photographer of the Year.

TED és un projecte on alguns dels personatges més rellevants del món de la Tecnologia, Entreteniment i Disseny presenten les seves idees al món en curtes presentacions, que són gravades i publicades a internet perquè el món pugui gaudir d’aquestes idees revolucionàries o capacitats que meravellen.

Frans Lanting ens presenta el seu últim projecte: Life, a journey through time (La vida, un viatge pel temps), on  mitjançant fotografies, ens explica la història de la vida des dels seus inicis en un planeta inhòspit fins l’actualitat. Un projecte realment sorprenent, ja que les fotografies són totes de llocs i animals reals, que existeixen i viuen actualment al nostre planeta.

Aquí tenemos un vídeo del famoso fotógrafo de naturaleza holandés Frans Lanting, autor de algunas de las imágenes más recordadas sobre naturaleza, y poseedor de un estilo peculiar, caracterizado sobretodo por la sensación de contacto directo entre el observador y el animal o entorno fotografiado. Ha publicado varios libros, y es colaborador habitual de revistas como National Geographic u Outdoor Photographer. Entre los premios más importantes que ha recibido está el World Press Photo por partida doble y el BBC Wildlife Photographer of the Year.

TED es un proyecto donde algunos de los personajes más relevantes del mundo de la Tecnología, Entrentenimiento y Diseño presentan sus ideas al mundo en cortas presentaciones, que son gravadas y publicadas en internet para que el mundo pueda disfrutar de éstas ideas revolucionarias o capacidades que maravillan.

Frans Lanting nos presenta su último proyecto: Life, a journey through time (la vida, un viaje por el tiempo), donde mediante fotografías, nos explica la historia de la vida desde sus inicios en un planeta inhóspito hasta la actualidad. Un proyecto realmente sorprendiente, ya que las fotografías son todas de sitios y animales reales, que existen i viven actualmente en nuestro planeta.