Archive for July 18th, 2008

How camera lenses are made?

Friday, July 18th, 2008

How camera lenses are made? és un reportatge del Discovery Channel que explica com es fabriquen els objectius d’alta gama. Realment el procés és molt complex, i en part s’entén l’alt preu que s’ha de pagar per alguna d’aquestes “obres d’art”. Es veuen curiositats com per exemple que molts processos són a mà, i que un objectiu triga sis setmanes a ser construït. Un video molt interessant i instructiu.

How camera lenses are made? es un reportaje del Discovery Channel que explica cómo se fabrican los objetivos de alta gama. Realmente el proceso es muy complejo, y en parte se entiende el alto precio que se tiene que pagar por alguna de éstas “obras de arte”. Se observan curiosidades como por ejemplo que muchos procesos están hechos a mano, y que un objetivo tarda seis semanas en ser construido. Un vídeo muy interesante y instructivo.