Experiments en blanc i negre.

Prop de la "Gola de Ter" - Cerca de la "Gola de Ter"

Prop de la "Gola de Ter" - Cerca de la "Gola de Ter"

En aquesta fotografia que us presento avui, coexisteixen dues tècniques. Primer, he obtingut una imatge HDR (imatge d’alt rang dinàmic) de l’arxiu RAW de la càmera, i després he aplicat tècniques de fotografia en blanc i negre digital, per obtenir el resultat que a mi m’agradava, i que avui us presento. D’un original relativament pla, amb uns colors que no cridaven l’atenció, he obtingut una fotografia on ens podem centrar exclusivament amb la llum i la textura gràcies al blanc i negre, aconseguint dramatisme.

En ésta fotografia que os presento hoy, coexisten dos técnicas. Primero, he obtenido una imagen HDR (imagen de alto rango dinámico) del archivo RAW de la cámara, y después he aplicado técnicas de fotografía en blanco y negro digital, para obtener el resultado que a mi me gustaba, y que hoy os presento. De un original relativamente plano, con unos colores que no llamaban la atención, he obtenido una fotorafía donde nos podemos centrar exclusivamente en la luz y la textura gracias al blanco y negro, consiguiendo dramatismo.

Nota: aquest migdia el blog ha estat inactiu uns 30′ per l’actualització del motor del blog, de WordPress 2.6 a WordPress 2.7, amb més cavalls de potència! éste mediodía el blog ha estado inactivo unos 30′ por la actualización del motor de WordPress 2.6 a WordPress 2.7 .

One Response to “Experiments en blanc i negre.”

  1. Download Tool Says:

    Download Tool. You can find all tools for any
    PC and MAC. For Any Phone Android and iOS. and muhc more.
    Get download for FREE! Only on http://www.downloadtool.us

Leave a Reply