Com un llençol…

medesmar.jpg

Com un llençol de seda que s’escampés per la sorra, o com uns cabells movent-se al vent, així es dibuixaven les onades en un instant, un sol moment en un fred vespre d’hivern, davant les Medes. M’agrada observar com juguen les onades amb la sorra, les formes que van fent, cap és igual que l’anterior. És un bon moment per relaxar-se.

Como una sábana de seda que se derrama por la arena, o como unos cabellos moviéndose al viento, así se dibujaban las olas en un instante, un sólo momento en un frío atardecer de invierno, ante las Medes. Me gusta observar cómo juegan las olas con la arena, las formas que se van creando, ninguna es igual que la anterior. Es un buen momento para relajarse.

One Response to “Com un llençol…”

  1. Esteve López i Barrot Says:

    Una foto fantàstica Esteve i un bonic text per acompayar-la. És impressio- nant la gamma de blaus que hi ha a la imatge : el blau lilós de les onades en primer terme ,a tocar de la sorra , la ratlla blanca de l’escuma que sembla voler delimitar el blau intens de les aigües més llunyanes i per últim el cel que amb aquest blau pàlid contribueix a fer més nítides les siluetes de les Illes Medes.

Leave a Reply