Cantonades de Manhattan

Cantonada de Manhattan / Esquina de Manhattan

Cantonada de Manhattan / Esquina de Manhattan

Richard Howe és un fotògraf americà que s’ha dedicat a fotografiar les 11000 cantonades que té l’illa de Manhattan, catalogant-les a la seva web, i creant un obra “quotidiana” que, pel fet de ser-ho, reflexa el més autèntic de l’esperit d’aquesta part de Nova York. I és que sempre s’ha dit que les cantonades són llocs de trobada!

Cantonada de Manhattan / Esquina de Manhattan

Cantonada de Manhattan / Esquina de Manhattan

Richard Howe es un fotógrafo americano que se ha dedicado a fotografiar las 11000 esquinas que tiene la isla de Manhattan, catalogándolas en su web, y creando una obra “cotidiana” que, por el hecho de serlo, refleja lo más auténtico del espíritu de esta parte de Nueva York. Y es que siempre se ha dicho que las esquinas son puntos de encuentro!

Vía Fogonazos – post complet. (compte, enganxa!)
Vía Fogonazos – post completo. (cuidado, engancha!)

One Response to “Cantonades de Manhattan”

  1. upoznavanje Says:

    online dating sites ireland

Leave a Reply