Sense llibertat

Central tèrmica - Sant Adrià del Besòs

Central tèrmica - Sant Adrià del Besòs

Símbol dels que no gaudeixen de la llibertat, moltes fotografies evoquen aquesta situació amb una tanca, una tanca com aquesta: espinosa, oxidada, amb un fons degradat… Certament una imatge inquietant, incòmoda.

(Avui estiro d’arxiu per a treure de l’abandonament temporal el blog, això sí, per ordre mèdica, que no em deixa sortir i gaudir dels colors de la tardor!)

Símbolo de los que no gozan de la libertad, muchas fotografías evocan esta situación con una valla, una valla como ésta: espinosa, oxidada, con un fondo degradado… Ciertamente una imagen inquietante, incómoda.

(Hoy tiro de archivo para sacar del abandono temporal el blog, eso sí, por orden médica, que no me deja salir y gozar de los colores del otoño!)

One Response to “Sense llibertat”

  1. Aisya Says:

    I agree that we need a vision board as it helps us to dfniee and focus on our hopes, goals and dreams.From a psychological perspective, a vision board works by stimulating the reticular activation system, or RAS, which is an information filtering system in your brain. Once you hold an image in your mind, you program your RAS to search for it among all the information coming to you from the world. For example, have you noticed that when you decide on the kind of car you want, you begin to see it everywhere? That’s why.

Leave a Reply